Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Fietstochten Utrecht zijn toepasbaar op alle overeenkomsten die met Fietstochten Utrecht afgesloten worden.

Algemeen

Fietstochten Utrecht is een initiatief van stadsgids Willemijn Bánki. Fietstochten Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57902933.

Bevestiging

Boek je een fietstocht bij Fietstochten Utrecht, dan ontvang je per mail een bevestiging van je fietstocht. Hierop staat op welke datum en op welke tijd de fietstocht plaatsvindt en waar de fietstocht begint. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Fietstochten Utrecht worden gesloten.

Betaling

De betaling voor een fietstocht dien je na ontvangst van de factuur binnen dertig dagen te voldoen.

Aanvangstijd

  • Wees op tijd op het startpunt van de fietsrondleiding aanwezig.
  • Ben je iets later? Bel dan naar 06-10957416. Fietstochten Utrecht houdt zich aan de afgesproken eindtijd.
  • Ben je meer dan 15 minuten te laat, zonder dit telefonisch door te hebben gegeven, dan kan Fietstochten Utrecht de fietstocht annuleren. In dit geval blijf je verplicht de volledige factuur voor de  fietstocht te betalen of vindt geen restitutie plaats van een reeds ontvangen betaling.

Uitvoering stadswandeling of fietstocht

De fietstochten van Fietstochten Utrecht worden door stadsgids Willemijn Bánki, dan wel door een door haar ingehuurde professionele stadsgids verzorgd.

Maximum aantal personen per gids

  • Voor een fietstocht geldt een maximum van 15 personen per gids.

Wijziging aantal personen

Een wijziging in het aantal personen kan tot uiterlijk twee weken voor de fietstocht aan ons worden doorgegeven.

Aansprakelijkheid

Deelname aan onze fietstochten is voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor deelname aan het verkeer. De (gids van de) Fietstochten Utrecht is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van de deelnemer opgelopen tijdens een fietstocht of voor schade door de deelnemer aangebracht aan derden tijdens een fietstocht. De (gids van) Fietstochten Utrecht is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer.

Annulering klanten

Voor reserveringen geldt het volgende:

  • Reserveringen kunnen tot uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk één week van tevoren wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
  • Bij het annuleren van een reservering in de week voorafgaande aan de fietstocht wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

Annulering Fietstochten Utrecht

Als Fietstochten Utrecht nadat de klant een bevestiging heeft ontvangen de fietstocht moet annuleren, hoeft de klant niet te betalen of krijgt de klant het reeds betaalde bedrag teruggestort.